صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد
بسمه‌تعالی
   
آیین‌نامه اجرایی دستورالعمل اخیر مقام معظم رهبری در خصوص فعالیتهای فرهنگی که جنبه دینی دارند


    ماده 1 ـ مسئولیت کلیه امور مربوط به فعالیتهای فرهنگی دینی که به لحاظ موضوع و ماهیت، دینی و مذهبی هستند و مستقیماً در جهت تبیین و ترویج معارف و ارزشهای اسلامی می‌باشند، اعم از برنامه‌ریزی و اجرای آنها به عهده نهاد می‌باشد
    این فعالیتها عبارتند از :


    ـ اقامه نماز جماعت و امور مساجد و نمازخانه‌ها
    ـ دعوت از روحانیون و مبلغین
    ـ برگزاری مراسم و مناسبتها و سخنرانیهای مذهبی
    ـ برگزاری برنامه‌های قرآنی حفظ ـ قرائت و مفاهیم
    ـ امور مربوط به هیأت و محافل و مجالس مذهبی
    ـ امور مربوط به تبیین احکام شرعی
    ـ برگزاری مسابقات دینی و اسلامی
    ـ برگزاری برنامه‌ها، سمینارها و محافل بحث و بررسی مسائل دینی و اسلامی
    ـ برگزاری آموزش فوق برنامه‌، متون دینی و معارف اسلامی و علوم حوزه‌ای
    ـ امور مربوط به تدوین و انتشار نشریات و جزوات دینی
    ـ امور مربوط به کتابخانه‌ها و نوارخانه‌های خاص مذهبی
    ـ برگزاری اردوهای تربیتی، دینی و سفرهای زیارتی
    ـ امور مربوط به امر به معروف و نهی از منکر در چارچوب ضوابط و مقررات
    ـ برگزاری برنامه‌های ادبی و هنری ویژه موضوعات مذهبی
    ـ انجام مشاوره‌های دینی، معنوی و اخلاقی
   
    تبصره : اجرای برنامه‌های فوق با هماهنگی فیمابین نهاد و مدیریت دانشگاه خواهد بود.
   
    ماده 2 ـ مسئولیت بخش دینی فعالیتهای فرهنگی عام به عهده نهاد بوده و اجرای آنها نیز با هماهنگی فیمابین نهاد و مدیریت صورت می‌گیرد.
   
    ماده 3 ـ کلیه تشکلهای دانشگاهی کماکان متناسب با شرح وظایفشان مجاز به برنامه‌ریزی و اجرای فعالیتهای خود می‌باشند.
   
    ماده 4 ـ نهاد نمایندگی می‌تواند اجرای برخی از فعالیتهای فرهنگی دینی را به مدیریتهای دانشگاه واگذار نماید.
   
    ماده 5 ـ امکانات و تسهیلات لازم برای انجام وظائف مستمر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری از قبیل فضای کار ـ لوازم اداری ـ سرویس نقلیه بر اساس آئین‌‌نامه‌های دانشگاه تأمین می‌شود.
   
    ماده 6 ـ بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته با مدیریت اجرای برنامه‌های فرهنگی دینی نهاد ـ اعم از آن که خود نهاد مجری باشد و یا اجرای آنها را به مدیریت، تشکلها و نهادها واگذار نماید ـ با استفاده از امکانات، اعتبارات و تسهیلات موجود دانشگاه صورت می‌گیرد و امکانات و تسهیلات غیر موجود نیز در حد امکان از سوی دانشگاه تهیه می‌گردد.
   
    ماده 7 ـ جهت هماهنگی اجرائی کلیه فعالیتهای فرهنگی در دانشگاه شورائی با ریاست رئیس دانشگاه و مرکب از مسئول نهاد ـ معاون فرهنگی نهاد معاون دانشجویی دانشگاه و بر حسب مورد نمایندگان تشکلها و نهادهای انقلابی و مسئولین دانشگاه تشکیل می‌شود.
   
    تبصره : تشکلها و نهادهای مدعو با توافق رئیس دانشگاه و مسئول نهاد تعیین می‌شوند.

منتشر شده توسط دفتر مرکزی در تاریخ 1388/01/20
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد