صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
حضرت زهرا (سلام الله علیها): گشاده رویى در چهره مؤمن براى صاحبش، بهشت را سبب مى شود.

به دلیل استقبال دانشجویان جلسه دوم این کارگاه دوشنبه 18 اردیبهشت برگزار می شود.


درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1396/02/17
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد